Kayıt

Öğrenci Kayıt & Kabul

 

 

 

 Öğrencilerin Yurdumuzdan Yararlanma Koşulları

 Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri 
 
 

 Öğrencilerin Yurdumuzdan Yararlanma Süreleri

 

1. Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
2. Evli olmamak,
3. 17-30 yaş arasında bulunmak,
4. Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
5. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
6. Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,
7. Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
8. Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
9. Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
10. Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
11. Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),
12. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.